Przejdź do Sklepu

Membrana osmotyczna - najważniejsze informacje

Wyszukaj na blogu
Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Dzięki naszemu specjalistycznemu wsparciu, zakupy w Global Water są gwarancją pełnego zadowolenia i bezpieczeństwa.
Kontakt
membrana osmotyczna
Data publikacji: 9 marca 2021

Spis treści:

    1. Odwrócona osmoza
    2. Jak działa membrana osmotyczna?
    3. Jaką membranę wybrać?
    4. Membrana osmotyczna - jak  często wymieniać?

Jakość wody w polskich rurociągach może pozostawiać wiele do życzenia. Do naszych domów często dociera ciecz niezdatna do spożycia. Jest ona zanieczyszczona głównie związkami chloru lub metali ciężkich. Niestety na to, jaka woda dociera do naszego gospodarstwa domowego nie mamy wpływu, jednak możemy zadbać o jej jakość na późniejszym etapie. Oczyszczanie wody za pomocą różnego rodzaju filtrów to rewolucyjne rozwiązanie, które pozwala na dostęp do płynu dobrej jakości pozbawionego szkodliwych substancji. Jednym z systemów filtrowania jest odwrócona osmoza, której główne narzędzie to właśnie membrana osmotyczna.

Odwrócona osmoza

Odwrócona osmoza to proces filtracji, który wykorzystuje ciśnienie domowej instalacji wodnej. Nacisk wywierany na wodę zanieczyszczoną powoduje, że jej czyste cząsteczki przepływają przez membranę, natomiast wszystkie zanieczyszczenia zostają zatrzymane, a następnie odprowadzane w kierunku odwrotnym, czyli z powrotem do ścieków. Tak dokładna filtracja możliwa jest dzięki temu, że odwrócona osmoza składa się z kilku etapów. Na każdym z nich zatrzymywane są inne zanieczyszczenia. Na pierwszym woda przepływa przez filtr mechaniczny, który zatrzymuje największe cząstki zanieczyszczeń. W drugim etapie zatrzymane zostają związki metali ciężkich, chlor i jego pochodne, pestycydy, ołów i fenole. Następnie woda przechodzi przez membranę osmotyczną, która zatrzymuje najmniejsze cząsteczki rozpuszczalne w wodzie, takie jak bakterie, wirusy, metale ciężkie, pierwiastki rakotwórcze i radioaktywne oraz inne zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.

Jak działa membrana osmotyczna?

Membranę osmotyczną można porównać z wyglądu do rolki folii nawiniętej na walec. Błona membranowa posiada otwory o bardzo małym przekroju, dzięki temu przepuszcza tylko cząsteczki oczyszczonej wody. Wszystkie szkodliwe związki i substancje zostają zatrzymane. Cały proces filtracji zachodzi dzięki ciśnieniu, który wywiera nacisk na wodę i kieruje ją na błonę membrany. Brudna woda zostaje doprowadzona z powrotem do ścieku, dlatego wszystkie systemy osmotyczne muszą być podpięte do kanalizacji. Oprócz filtrowania wody z zanieczyszczeń membrana osmotyczna poprawia również jej smak i zmiękcza ją. Istnieją także systemy, które w końcowym etapie całego procesu filtracji nasycają wodę jonami soli mineralnych, dzięki czemu zyskuje ona prozdrowotne właściwości.

Jaką membranę wybrać?

Jak już wiesz, podstawowym i najważniejszym elementem filtra jest membrana osmotyczna. Ale jaka będzie najlepsza? Wybór tego elementu jest niesamowicie istotny, ponieważ to głównie od niego zależy wydajność filtra i cały proces filtracji. Dlatego też musi być on wykonany z materiałów najwyższej jakości. Warto również przed zakupem zebrać odpowiednie informacje dotyczące poziomu i rodzaju zanieczyszczeń wody. Można to zrobić za pomocą domowych urządzeń, takich jak jednorazowe paski do testów oraz dostępne na rynku urządzenia wielorazowe, lub wykonać badania laboratoryjne w odpowiednich placówkach. Mając takie informacje, dobierzesz membranę odpowiednią do danego typu i poziomu zanieczyszczeń. Pamiętaj, że im bardziej woda jest zanieczyszczona, tym wydajność membrany osmotycznej musi być większa. Budując stację uzdatniania wody, warto też zaopatrzyć się w najwyższej jakości filtry, które będą chronić membranę przed uszkodzeniami. W naszym sklepie znajdziesz różnego rodzaju filtry, zmiękczacze czy jonizatory do wody. Dzięki szerokiemu asortymentowi możesz samodzielnie skompletować i zbudować stację do uzdatniania wody, ale również zakupić gotowe zestawy do filtracji systemem odwróconej osmozy.

Membrana osmotyczna - jak  często wymieniać?

Częstotliwość wymiany membrany osmotycznej zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń znajdujących się w filtrowanej wodzie oraz od rodzaju filtra, w jakim membrana jest stosowana. Szacuje się jednak, że powinna następować co 3-5 lat, w zależności od tego, jaka jest jej wydajność. Tę informację dostarczy Ci oczywiście producent na etykiecie umieszczonej pod obudową membrany. Normalnym zjawiskiem jest to, że wraz z upływem czasu, będzie się ona zużywać. Otwory w błonie membranowej będą się powiększać, przez co filtracja nie będzie dokładna. W przypadku dużej ilości zanieczyszczeń może również dojść do zarastania membrany kamieniem lub pokrywania śluzem bakteryjnym. Dlatego też regularna wymiana jest warunkiem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania systemu filtracji. Pamiętaj też, aby nie dopuszczać do wysychania membrany.

cartarrow-right