Przejdź do Sklepu

Pestycydy w wodzie- skąd się biorą? Czy zagrażają naszemu zdrowiu?

Wyszukaj na blogu
Potrzebujesz pomocy w wyborze?
Dzięki naszemu specjalistycznemu wsparciu, zakupy w Global Water są gwarancją pełnego zadowolenia i bezpieczeństwa.
Kontakt
Kategoria:
Data publikacji: 10 maja 2021

Spis treści:

  1. Pestycydy w wodzie - co to za substancje?
  2. Skąd pestycydy w wodzie do picia?
  3. Pestycydy - szkodliwość i toksyczność
  4. Pestycydy - wpływ na zdrowie człowieka, skutki uboczne
  5. "Popularne" pestycydy - skutki uboczne i charakterystyka
  6. Jak usunąć pestycydy z wody?

Woda na Ziemi jest coraz bardziej zanieczyszczona i niestety jest to związane przede wszystkim z czynnikami antropogenicznymi, a więc wpływem ludzi. Jednymi z częściej spotykanych skażeń są pestycydy w wodzie pitnej. Jaki jest ich wpływ na zdrowie i jak je usunąć?

Pestycydy w wodzie - co to za substancje?

Pestycydy to grupa związków chemicznych, które są stosowane przede wszystkim w celu ochrony pól uprawnych poprzez zwalczanie szkodliwych organizmów. Są one także wykorzystywane w celu zabezpieczania lasów, zwierząt, ludzi czy produktów żywnościowych, jak i samego tępienia gatunków, które są uznawane za niebezpieczne. Ich stosowanie przyczynia się do zwiększenia plonów i zmniejszenia występowania epidemii wśród zwierząt hodowlanych. Co więcej, ich powszechność wpłynęła na redukcję ilości chorób zakaźnych wśród ludzi, co poprawia higienę życia i zmniejszyło umieralność. Niestety, pestycydy mają również swoją złą stronę.

Skąd pestycydy w wodzie do picia?

Jak pestycydy trafiają do wody? Jest stosunkowo sporo sytuacji, które przyczyniają się do tego zjawiska. Przede wszystkim są to spływy z pól uprawnych - środki ochrony roślin wnikają w glebę razem z deszczówką, tym samym trafiając do zbiorników podziemnych. Pestycydy również przez deszcz dostają się do pobliskich dla danego pola uprawnego jezior, rzek i innych akwenów. Wyróżnić można także bezpośrednie opryski z samolotów (przy wietrze mogą przenieść się na sporą odległość).

Pestycydy - szkodliwość i toksyczność

Pestycydy niestety działają toksycznie nie tylko na organizmy szkodliwe - niszczą większość gatunków znajdujących się w danym obszarze. Może przez to dojść do przerwania łańcucha pokarmowego, przez co drapieżniki wyginą z głodu lub opuszczą teren, wymierają również owady zapylające. Jeśli jednak dane organizmy przeżyją oprysk, stają się odporne i jednocześnie pozbawione naturalnych wrogów, co z kolei powoduje ich szybkie rozmnożenie i dominację na polu.

Regularne stosowanie pestycydów powoduje też uodparnianie się agrofagów, co w efekcie zmniejsza skuteczność środków ochrony roślin.

Pestycydy - wpływ na zdrowie człowieka, skutki uboczne

Pestycydy w wodzie do picia są wyjątkowo niebezpieczne. Niestety, skażenie nimi jest stosunkowo powszechne, zwłaszcza na terenach znajdujących się w pobliżu pól uprawnych lub hodowli zwierząt. Okazuje się, że nawet jednorazowe wypicie wody z wyższą zawartością pestycydów może spowodować silne zatrucie z gwałtownym przebiegiem. Badania potwierdzają również, że substancje te szybko kumulują się w ludzkim organizmie (szybciej niż w przypadku samych wód czy gleb) i są odporne na rozkład.

Jak wspomnieliśmy wyżej, pestycydy w wodzie pitnej mogą spowodować nagłe zatrucia, jednak w większości przypadków działają, można powiedzieć, subtelnie. Przyjmowanie małych ilości tych substancji jest równie niebezpieczne, co jednorazowe przedawkowanie, ponieważ cały czas kumulują się w organizmie, a skutki mogą być zauważalne dopiero po latach.

Pestycydy mają zły wpływ na człowieka, a szczególnie jego układ nerwowy. Prowadzą do znacznego obniżenia wydajności układu immunologicznego oraz zaburzają pracę wątroby, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób regularnie przyjmujących leki.

Potwierdzono również, że odkładające się w narządach pestycydy mają działanie kancerogenne. Do tego zaburzają pracę układu hormonalnego.

Częstym skutkiem ubocznym przyjmowania pestycydów jest również zaburzenie koncentracji.

“Popularne” pestycydy - skutki uboczne i charakterystyka

Epoksyd heptachloru - to silne związki owadobójcze, które wykorzystuje się przede wszystkim w tępieniu termitów. Aplikuje się je do gruntu, dlatego często dochodzi do skażeń pobliskich zbiorników wodnych. Heptachlor niszczy wątrobę, układ nerwowy i ma potencjalne działanie kancerogenne.

Aldryna i dieldryna - to bardzo wolno rozkładające się pestycydy (rozkład może trwać nawet 25 lat). Oba związki są wykorzystywane do walki ze szkodnikami zamieszkującymi glebę. Są bardzo toksyczne dla wątroby i powodują zatrucia.

Jak usunąć pestycydy z wody?

Jak widać, zakażenie wody pestycydami może być bardzo niebezpieczne. Nie oznacza to oczywiście, że każdy jest na nie narażony. Z tego powodu warto przede wszystkim wykonać badanie wody dochodzącej do Twojego domu lub mieszkania.

Toksyczność pestycydów jest niepodważalna, dlatego zaleca się ochronę własnego zdrowia za pomocą różnych systemów filtracji. Optymalnym rozwiązaniem są filtry węglowe, posiadające wkład z węglem aktywnym. Dzięki temu następuje neutralizacja szkodliwych substancji - nie tylko omawianych pestycydów, ale również chloru, manganu czy związków organicznych. Urządzenia tego rodzaju montuje się najczęściej przy głównym ujęciu wody. Jeśli pobierasz wodę ze źródła podziemnego, to zaleca się także wyposażenie w lampę UV, która niszczy mikroorganizmy. Natomiast jeśli potrzebujesz przefiltrować wodę wyłącznie w jednym miejscu (np. kranie kuchennym), to świetnie sprawdzi się odwrócona osmoza. W każdy z omawianych produktów zaopatrzysz się w naszym sklepie.

cartarrow-right